منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۱۳:۴۲

کابل

Background image

اعلان (2) بست رتبه سوم و چهارم وزارت امور شهدا و معلولین

به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای اصلاح و ایجاد اداره سالم و تطبیق سیستم رتب و معاش، ریاست منابع بشری وزارت امور شهدا و معلولین به تعداد (2) بست رتبه (سوم و چهارم) خویش را به اعلان رقابتی می‌گذارد.

اعلان کاریابی

لایحه وظایف

تاریخ ختم اعلان

تاریخ شروع اعلان

تعداد

بست

اعل . . .
دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۴:۲۱

کابل

Background image

بست های رتبه (4) ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

اعلان (4) بست رتبه چهارم وزارت امور شهداء و معلولین

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۴:۲۱

بست های رتبه (4) ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

اعلان (4) بست رتبه چهارم وزارت امور شهداء و معلولین

چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱ - ۱۲:۵۷
چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱ - ۱۱:۴۷

کارمند ثبت و راجستریشن اسناد شهدا و معلولین

کارمند ثبت و راجستریشن ولایات

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۹ - ۱۰:۲۱

Disability Rehabilitation Expert

Disability Rehabilitation Expert State Ministry for Martyrs & Disabled Affairs

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۹ - ۱۰:۱۹

Provincial IT & Roll out Officer

Provincial IT & Roll out Officer State Ministry for Martyrs & Disabled Affairs

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۹ - ۱۰:۱۷

Data Entry Operator

Data Entry Operator State Ministry for Martyrs & Disabled Affairs

OpenShow all

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۱۳:۴۲

کابل

Background image

اعلان (2) بست رتبه سوم و چهارم وزارت امور شهدا و معلولین

به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای اصلاح و ایجاد اداره سالم و تطبیق سیستم رتب و معاش، ریاست منابع بشری وزارت امور شهدا و معلولین به تعداد . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۳

کابل

Background image

بست های رتبه(4) ریاست تفتیش داخلی

اعلان (6) بست رتبه چهارم وزارت امور شهداء‌ و معلولین

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۴:۵۱

کابل

Background image

آمر سوانح و ارزیابی

وزارت دولت درامورشهداء ومعلولین / رئیس عمومی مالی و اداری / ریاست منابع بشری / آمریت سوانح و ارزیابی