بست های رتبه(4) ریاست تفتیش داخلی

sadiq_admin
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۳
ال

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

Sorry...This form is closed to new submissions.

اعلان (6) بست رتبه چهارم وزارت امور شهداء‌ و معلولینموضوع : 

به منظوری تحقق اهداف جمهوری اسلامی افغانستان و سپردن کار به اهل در مورد اصلاح اداره سالم غرض تطبیق سیستم جدید رتب و معاش ریاست منابع بشری وزارت امورشهداء و معلولین به تعداد (6) بست رتبه ( ۴) خویش را به اعلان رقابتی میگذارد.

 

 

اعلان کاریابی

لایحه وظایف

تاریخ ختم اعلان

تاریخ شروع اعلان

تعداد

بست

بست

عنوان بست

ریاست

وزارت

شماره

mmd

1400/4/10

1400/3/31

2

۴

007

مفتشین شهدا ولایات 

ریاست تفتیش داخلی

وزارت امور شهداء و معلولین

1

mmd

1400/4/10

1400/3/31

1

4

010

مفتشین معلولین ولایات

ریاست تفتیش داخلی

وزارت امور شهداء و معلولین

2

mmd

1400/4/10

1400/3/31

1

4

012

کارشناس تحلیل و توحید انسجام گروپ مرکز

ریاست تفتیش داخلی

وزارت امور شهداء و معلولین

3

mmd

1400/4/10

1400/3/31

1

4

013

کارشناس تحلیل و توحید انسجام گروپ ولایات

ریاست تفتیش داخلی

وزارت امور شهداء و معلولین

4

mmd

1400/4/10

1400/3/31

1

4

015

مفتشین شهدا مرکز

ریاست تفتیش داخلی

وزارت امور شهداء و معلولین

5

 

نوت:کاندیدان میتواند فورم کاریابی را از لینک(Download form) به دست آورد و بعد از خانه پری به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امورشهداء و معلولین تسلیم دهند.

یاداشت: متقاضیان محترم صرف میتوانند برای یک بست درخواست ارسال نمایند در صورت درخواست در چندین بست از پروسه حذف می گرددند.

جهت معلومات بیشتر به شماره ذیل به تماس شوید.

0202304309