نشرات

۲۷ حوت روز ملی خبرنگاران!

8march

پیام تبریکی

۹ حوت

گزارش اجراآت کاری وزارت امور شهدا و معلولین

دولت به ملت

mmd

mmd

ماهنامه

ماهنامه

مشکلات ، نظریات و خواسته های خود را با ما در میان بگذارید.

جلسه نهایی سازی استراتژی جامع معلولیت

ماهنامه

مرکز دریچه واحد خدمات

مرکز تماس کال سنتر

وزیر دولت در امور شهدا و معلولین در دیدار با نمایندگان معلولین ولایت فاریاب بر تامین شفافیت و اصلاحات تاکید نمود.

Pagination