همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۱۳:۴۲

کابل

Background image

اعلان (2) بست رتبه سوم و چهارم وزارت امور شهدا و معلولین

به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای اصلاح و ایجاد اداره سالم و تطبیق سیستم رتب و معاش، ریاست منابع بشری وزارت امور شهدا و معلولین به تعداد . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۴:۲۱

کابل

Background image

بست های رتبه (4) ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

اعلان (4) بست رتبه چهارم وزارت امور شهداء و معلولین

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۳

کابل

Background image

بست های رتبه(4) ریاست تفتیش داخلی

اعلان (6) بست رتبه چهارم وزارت امور شهداء‌ و معلولین

چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱ - ۱۲:۵۷
Background image
چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱ - ۱۱:۴۷

ولایات

Background image

کارمند ثبت و راجستریشن اسناد شهدا و معلولین

کارمند ثبت و راجستریشن ولایات

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۴:۵۱

کابل

Background image

آمر سوانح و ارزیابی

وزارت دولت درامورشهداء ومعلولین / رئیس عمومی مالی و اداری / ریاست منابع بشری / آمریت سوانح و ارزیابی

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۴:۴۶

کابل

Background image

کارشناس ارتقاء ظرفیت

وزارت دولت درامورشهداء ومعلولین / رئیس عمومی مالی و اداری / ریاست منابع بشری / آمریت ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۴:۳۹

کابل

Background image

کارشناس انکشاف اداره

وزارت دولت درامورشهداء ومعلولین / رئیس عمومی مالی و اداری / ریاست منابع بشری / آمریت ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۴:۳۴

کابل

Background image

آمر ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره

وزارت دولت درامورشهداء ومعلولین / رئیس عمومی مالی و اداری / ریاست منابع بشری / آمریت ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره

Pagination