گالری رسانه

مصاحبه ضیاالحق فضلی سخنگوی وزارت شهدا و معلولولین با تلویزیون یک

مصاحبه ضیاالحق فضلی سخنگوی وزارت شهدا و معلولولین با تلویزیون خورشید

سخنرانی پوهنمل حمیدالله فاروقی سرپرست وزارت امور شهدا و معلولین در ارگ ریاست جمهوری ؛

معلولیت ناتوانی نیست بلکه توانمندی است

حساب‌ دهی دولت به ملت

حساب‌ دهی دولت به ملت

حساب‌ دهی دولت به ملت

حساب‌ دهی دولت به ملت

حساب‌ دهی دولت به ملت

حساب‌ دهی دولت به ملت

حساب‌ دهی دولت به ملت

قابل توجه ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت

حساب ‌دهی دولت به ملت

حساب‌ دهی دولت به ملت

اطلاعیه بورسیه تحصیلی به ورثه محترم شهدا

مصاحبه معاون سخنگوی وزارت امور شهدا ومعلولین با تلویزیون یک دررابطه به دست آوردهاو اصلاحات این وزارت

Pagination