Scholarships

اطلاعیه بورسیه تحصیلی در کشور بنگله دیش

برنامه تحصیلی: لیسانس

پوهنتون تکنالوژی  اسلامیIUT همکاری های اسلامی  از اعطای  بورسیه تحصیلی در کشور بنگله دیش در مقاطع مختلف  از جمله  لیسانس  در رشته  های انجنیری میخانیکی ، انجنیری برق ، انجنیری کمپیوتر ساینس ، انجنیری سیول ، انجنیری نرم افزار، انجنیری صنعتی و تولیدی......

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ