همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۰ - ۹:۵۰
Background image

انجام امور ساختمانی تعمیر نیمه کاره مرکز وزارت امور شهداء و معلولین

اعلان تدارکاتی

{آمریت تدارکات وزارت امور شهداء و معلولین} از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی {انجام امور ساختمانی تعمیر نیمه کاره  مرکز وزارت امور شهداء و . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۵ - ۹:۲
Background image

تهیه و تدارک (261) قلم پرزه¬جات مورد ضرورت وسایط نقلیه مرکز

اعلان تدارکاتی

{آمریت تدارکات وزارت امور شهداء و معلولین} از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و تدارک (261) قلم پرزه­جات مورد ضرورت وسایط نقلیه  مرکز . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۳۰ - ۸:۴۷
Background image

قـرارداد تهیه و تدارک (۱۱۷) قلم فلترباب و روغنیات

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، آمریت تدارکات وزارت امور شهداء و معلولین در نظــر دارد، قـراردا . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۱۶ - ۱۲:۲۷
Background image

تهیه و تدارک (116) قلم مواد طبی

اعلان تدارکاتی

{آمریت تدارکات وزارت امور شهداء و معلولین} از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و تدارک (116) قلم مواد طبی مورد ضرورت مرکز وزارت امور شهداء . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۹ - ۹:۸
Background image

تهیه و تدارک (12) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی

اعلان تدارکاتی

{آمریت تدارکات وزارت امور شهداء و معلولین} از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و تدارک (12) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت سیستم . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۵/۵ - ۱۲:۱۷
Background image

قـرارداد تهیه و تدارک (22) قلم مواد غذایی

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، آمریت تدارکات وزارت امور شهدا و معلولین در نظــر دارد، قـرارداد . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۴/۲۱ - ۱۱:۳۵
Background image

تهیه و تدارک (۵۰) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی و رنگباب

اعلان تدارکاتی

{آمریت تدارکات وزارت امور شهداء و معلولین} از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی { تهیه و تدارک (۵۰) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی و رنگباب مورد . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۴/۵ - ۸:۱۲
Background image

قـرارداد تهیه و تدارک دو نوع تیل دیزل و پطرول

 

 اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، آمریت تدارکات وزارت امور شهدا و معلولین . . .

شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۷ - ۸:۴۵
Background image

تهیه و تدارک (22) قلم مواد غذایی ضرورت

 

اعلان تدارکاتی

{آمریت تدارکات وزارت امور شهدا و معلولین} از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی { تهیه و تدارک (22) قلم مواد غذایی ضرورت ریاست مرکز حمایوی . . .

Pagination