اخبار

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۵ - ۱۳:۴۸
Background image

کار بازسازی تعمیر الحاقیه وزارت امور شهدا و معلولین آغاز گردید

در برنامۀ افتتاح کار بازسازی تعمیر متذکره محترم قاری شاه محمد دوست رئیس دفتر وزارت، محترم مولوی محمد موسی صدیقی رئیس منابع بشری، محترم مفتی فیصل خاموش رئیس اطلاعات و ارتباط عامه، محترم. . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱ - ۹:۹
Background image

رئیس جدید ریاست امور شهدا و معلولین ولایت بامیان معرفی و به کار آغاز نمود

در این جلسه معرفی، محترم مولوی عزیزالله انس معاون والی ولایت بامیان، محترم مولوی محمد موسی صدیقی رئیس منابع بشری وزارت امور شهدا و معلولین، محترم مفتی فیصل خاموش رئیس اطلاعات و ارتباط. . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۹ - ۱۱:۴۸
Background image

محترم الحاج ملا عبدالمجید آخند سرپرست وزارت امور شهدا و معلولین به ولایت میدان وردک سفر نمود

محترم الحاج ملا عبدالمجید آخند سرپرست وزارت امور شهدا و معلولین طی سفری به ولایت میدان وردک از روند کاری ریاست مربوط به این وزارت بازدید بعمل آورده و به منظور ارائه خدمات بهتر و به موقع. . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۸ - ۱۵:۴۸
Background image

وزارت امور شهدا و معلولین تفاهمنامۀ را به منظور فراهم نمودن ویلچر برای معلولین با بنیاد خیریه دارالصدقه امضأ نمود

براساس این تفاهمنامه دوصد (۲۰۰) تن معلولین در ولایت لوگر تحت پوشش این برنامه قرار می گیرد که بر بنیاد آن برای افراد مستحق فوق الذکر ویلچر توزیع خواهند گردید.

تفاهمنامۀ مذکور فی مابین. . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۵ - ۱۵:۱
Background image

وزارت امور شهدا و معلولین در هماهنگی با مؤسسۀ خیریۀ هیلپینگ هندز به یکصدو بیست (۱۲۰) تن از شاگردان فنی و حرفوی مواد خوراکی توزیع نمود

وزارت امور شهدا و معلولین قبلاً به یکصدو بیست (۱۲۰) تن از ایتام و افراد داراری معلولیت ورکشاپ آموزش های فنی و حرفوی را در مرکز حمایوی ورثۀ شهدا و معلولین برگزار نموده بود، این وزارت در. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۸/۲۳ - ۱۴:۳۹
Background image

یکهزار (۱۰۰۰) تن ایتام، زنان بیوه و معلولین نیازمند در وزارت امور شهدا و معلولین کمک های زمستانی را دریافت نمودند

یک مؤسسه خیریه درهماهنگی با وزارت امور شهدا و معلولین برای یکهزار (۱۰۰۰) تن از یتیمان، زنان بیوه و افراد دارای معلولیت بسته های کمک زمستانی که شامل کمپل و البسه می شد، را برای افراد. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۸/۲۳ - ۱۴:۱۹
Background image

وزارت امور شهدا و معلولین تفاهمنامۀ را به منظور تهیه و توزیع مواد غذائی برای خانواده های نیازمند ایتام، زنان بیوه و معلولین با بنیاد خیریه نصیر امضأ نمود

براساس این تفاهمنامه یکهزار (۱۰۰۰) تن از ایتام، زنان بیوه و معلولین در ولایات میدان وردک و ننګرهار تحت پوشش این برنامه قرار می گیرد که بر بنیاد آن برای افراد مستحق فوق الذکر مواد غذائی. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۸/۲۳ - ۱۴:۱۲
Background image

محترم الحاج ملا عبدالمجید آخند سرپرست وزارت امور شهدا و معلولین طی سفر به ولایت هلمند از ریاست امور شهدا و معلولین آن ولایت بازدید بعمل آورده است.

الحاج ملا عبدالمجید آخند سرپرست وزارت امور شهدا و معلولین به ولایت هلمند سفر نموده، پیرامون یک سلسله مسایل مهم و اساسی با الحاج ملا سیدولی " حاجی مستری" رئیس امور شهدا و معلولین ولایت. . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۱ - ۱۵:۳۴
Background image

وزارت امور شهدا و معلولین دو تفاهمنامۀ را به منظور فراهم نمودن مساعدت های زمستانی برای یتیمان، زنان بیوه و افراد دارای معلولیت با مؤسسۀ دست های کمک برای پیشرفت و کمک(HHRD) امضأ نمود

تفاهمنامۀ های مذکور فی مابین محترم ملا صدوخان حق شناس رئیس ارتباط خارجه و پلان وزارت امور شهدا و معلولین و محترم عبیدالله فیصل رئیس دست های کمک برای پیشرفت و کمک(HHRD)  به امضا رسید که. . .

Pagination