عضو مسلکی ساخت اعضای مصنوعی و کمکی

nasrat_admin
چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۵ - ۱۴:۲۸
mmd

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف بست های خدمات ملکی

معلومات کلی بست:

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

عضو مسلکی ساخت اعضای مصنوعی و کمکی

بست:

۵

وزارت یا اداره:

وزارت امور شهداء ومعلولین

بخش مربوطه:

ریاست توانبخشی معلولین

موقعیت بست:

مرکز (‌کابل)

تعداد بست:

۱

گزارشده به:

مدیر عمومی ساخت اعضای مصنوعی و کمکی   

گزارش­گیر از:

ندارد

کد:

 

تاریخ بازنگری:

 

هدف وظیفه: اجرای به موقع تمام امور مربوط به قالب گیری، پروتوز و ساخت اعضای مصنوعی و کمکی برای معلولین جهت رفع مشکل آنها.

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تشخیص و تجویز درست معلولین و مریضان نیازمند به اورتوز و پروتز.
 2. قالب گیری و تجویز درست برای معلولین جهت آماده شدن برای نصب اعضای مصنوعی.
 3. تطبیق به موقع و تنظیم مراحل ساخت اعضای مصنوعی، اورتوز و پروتز.
 4. بررسی معاینات فزیکی معلولین غرض ساخت اعضای مصنوعی و کمکی.
 5. آموزش و توصیه تمرینات فزیکی معلولین (gait training) به معلولین نیازمند جهت رفع مشکل آنها.
 6. ارزیابی و پیشرفت مریضان تا حد امکان در هر جلسه اورتوز و پروتز.
 7. ساخت اعضای مصنوعی برای معلولین نیازمند.
 8. مطالعه و ارزیابی دقیق جهت تداوی مؤثر(اورتوز و پروتز) معلولین.
 9. چک عمومی اورتوز و پروتز مریضان در ختم تداوی جهت حصول اطمینان.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی بخش مربوطه، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.
 2. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری.
 3. اجرای سایر وظایفی که از طرف آمر ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. اشتراک در جلسات، ورکشاپ ها و سمینار های علمی مرتبط به وظیفه.
 1. تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های مربوطه و سایر ادارات غرض حصول اهداف متوقعه.

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های (اورتوپیدیست، فزیوتراپی و یا سایر رشته های مرتبط) از مؤسسات ملی و بین المللی، به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

 تجربه کاری:

 • نیاز ندارد.

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.