آموزگار حرفه برق

nasrat_admin
چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۵ - ۱۴:۴۰
mmd

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف بست های خدمات ملکی

معلومات کلی بست:

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

آموزگار حرفه برق

بست:

۵

وزارت / اداره :

وزارت امور شهداء و معلولین

بخش مربوطه:

ریاست مرکز حمایوی معلولین و ورثة شهداء

موقعیت بست:

کابل

تعداد بست:

۱

گزارش به :

مدیر عمومی تنظیم فن و حرفه

گزارش گیر از:

ندارد

کد:

 

تاریخ بازنگری:

 

هدف وظیفه: آموزش و تدریس عملی و نظری برای کار آموزان در بخش حرفه برق جهت تطبیق پلان آموزشی.

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ترتیب تقسیم اوقات طبق نصاب درسی، معیار ها و استندرد های آموزش عملی و نظری رشته مربوطه،
 2. ابراز نظر در رابطه به نصاب،ومعیار ها و استندرد های آموزشی جهت اصلاح، رفع نواقص و غنامندی آن،
 3. تنظیم صنف درسی و اخذ حاضری جهت پایبندی شاگردان به درس ها،
 4. ارزیابی متداوم و اخذ امتحانات از شاگردان جهت حصول اطمینان از موثریت شیوه آموزش و درجه بندی شاگردان،
 5. پیشبرد امور آموزشی، لکچر، نوت، یادداشت ها، کارخانگی و ارزیابی آموزش روزانه،
 6. رهنمایی شاگردان درپیشبرد کارهای گروهی و عملی جهت کسب نتیجه بهتر،
 7. تهیه و تنظیم پلان کاری و آموزشی روزانه مطابق به تقسیم اوقات،
 8. مطالعه مستمر در رابطه به رشته مربوطه جهت انکشاف مهارت ها و اطلاعات آموزشی،
 9. ارائه نظریات و پیشنهادات در جلسات منظور رفع مشکلات و بهبود شیوه های آموزشی.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی بخش مربوطه ، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده،
 2. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه به مراجع ذیربط،
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف آمر ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط با مراکز آموزشی مماثل جهت تبادله تجارب و اندوخته ها در حرفه و رشته مربوطه.
 2. ایجاد روابط و هماهنگی با بخش های ریاست مربوطه و سایر بخش ها بمنظور حصول اهداف متوقعه.

 شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا از تعلیمات تخنیکی یا مراکز آموزشی و حرفوي و یا لیسانس در یکی از رشته های ( انجنیری برق و الکترونیک ساختمانی) از موسسات ملی و بین المللی، به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:

تجربه کاری مرتبط به وظیفه در نهاد های و مراکز فنی و حرفوی ملی و بین المللی ارجحیت داده میشود.  

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.