پلټنه او ارزونه

د پلټنې او ارزونې راپور د فایل ډاونلوډ
د داخلي پلټنې پالیسي امریت  ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ
د پلټونکو د اخلاقي ضوابطو کړنلارې  ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ
د داخلي پلټنې فعالیتونو منشور  ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ