هوکړه لیکونه

شماره

هوکړه لیکونه

د فایل ډاونلوډ

1

د سوداګرۍ او پانګونې خونې

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

2

د احصائې او معلوماتو داره

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

3

د تخنيکي او مسلکي تعلیماتو اداره

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

4

د ملي ازموينو اداره

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

5

د چاپیریال ساتنې ملي اداره

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

6

د ملي سټنډرډ اداره

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

7

د ښځو چارو سره تړون

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

8

د هلال احمر افغانی جمیعت

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

9

ملي راډیو ټلویژيون

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

10

د بدني روزنې عمومي ریاست

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

11

د سیمه یيزو ارګانونو خپلواکه ریاست

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

12

د کابل شاروالی

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

13

عزیزی بانک

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

14

د المپيک ملي کمېټه

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

15

د اداري اصلاحاتو د ملکي خدمتونو خپلواک کميسیون

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

16

د ټاکنو خپلواکه کمیسیون

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

17

د بشري حقونو خپلواک کمیسیون

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

18

د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

19

د اقتصاد وزارت

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

20

د بهرنیو چارو وزارت

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

21

وزارت اطلاعات و فرهنگ

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

22

وزارت اقتصاد

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

23

د سوداګرۍ او صنايعو وزارت

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

24

د لوړو زده کړو وزارت

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

25

د ټرانسپورټ وزارت

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

26

پيښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

27

د کرنې او اوبو لګونې وزارت

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

28

د سرحدونو او قومونو وزارت

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

29

د ښار جوړونې او ځمکو وزارت

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

30

د عامې روغتيا وزارت

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

31

د عدليې وزارت

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

32

د مهاجرينو وزارت

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

33

د کار او ټولنیزو چارو وزارت

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

34

د مالیې وزارت

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

35

د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

36

د معادن او پټروليم وزارت

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

37

د پوهنې وزارت

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

38

د افغان اتلانو لپاره هوکړه لیک بنسټ

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

39

د یتیمانو لپاره د کومک موسسې سره هوکړه لیک

د ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

40 د هېواد پوهنتون سره د هوکړه لیک د ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ