گالری رسانه

د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت اصلاحات،کړنې او لاسته راوړنې

ډسمبر دریمه - د معلولیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ

د معلوليت کارت په اړه معلومات او د جوړولو لپاره يې پړاوونه:

لعل الدین آریوبي پر کابل پوهنتون د ترهګریز برید وروسته د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیرسره لېدنه وکړه

د معلوليت ملي ستراتيژۍ د وروستۍ بيا کتني څلور ورځني ورکشاپ ويډيويي راپور

د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت یوه کاري اونۍ

په مشرانو جرګه کې د شهیدانو او معلولینو چارو د وزیر لعل الدین اریوبی ویډیو راپور!

د شهیدانو او معلولینو په چاروکې د دولت وزارت د اتل اړیکو مرکز

له یک تلویزون سره د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزرات ویاند ښاغلی ضیاءالحق فضلی مرکه

له خورشید تلویزن سره د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ښاغلی ضیاءالحق فضلی مرکه

له شمشاد تلویزون سره دشهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت په کړنو د ښاغلی ضیاءالحق فضلی مرکه

د شهيدانو ورثې او معلولينو څخه د ملاتړ ملي ادارې په تهګريزبريدکې د شهيدانوارمانونوسره د منتيا په پار

له شمشاد تلویزون سره د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د معلولینو چارو رئیس مرکه

د ولسي جرګې د تلویزیون له سیف الرحمن عیار لمر سره مرکه

له ملی تلویزون سره د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ضیاءالحق فضلی ځانګړې مرکه

معلولیت لرونکووګړوملاتړد ټولودیني اوانساني مسولیت دی،دوی ته خدمتونواوفرصتونوبرابرول باید لومړیتوب وي

Pagination