ورثه محترم شهدا و اشخاص دارای معلولیت!

sadiq_admin
ds

ورثه محترم شهدا و اشخاص دارای معلولیت!

آی می‌دانید که داشتن تذکره برقی در شفافیت و دریافت به موقع حقوق، شما را کمک می‌کند؟

آیا آگاه هستید که بدون تذکره برقی حقوق ۱۴۰۰ شما پرداخت نمی‌گردد؟

با اخذ تذکره برقی می‌توانید از یک سوی در تقویت حکومت داری خوب سهیم شده و جانب دیگر پایه های اساسی شفافیت و محو فساد را بنا نمایید.

وزارت امور شهدا و معلولین متعهد بر فراهم سازی خدمات بهتر و پرداخت به موقع حقوق برای شما می‌باشد. رهبری وزارت تصمیم گرفته است که، در قسمت پرداخت حقوق و ارایه خدمات در سال مالی ۱۴۰۰ شفافیت و سهولت کامل را رونما نماید.

روی این ملحوظ وزارت امور شهدا و معلولین بر مبنای تطبیق سیستم برقی در نظر دارد تا از اعمال فساد، تقلب و فعالیت های غیر قانونی جلوگیری نماید؛ تا اینکه اشخاص مستحق به گونه شفاف از حقوق حقه شان برخوردار گردند.

آنعده از ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت که تذکره برقی در دست دارند می‌توانند حقوق شان را از طریق سیستم برقی وزارت به گونه سریع، آسان و شفاف در اندک ترین زمان بدست آوردند.

و آنانیکه تا کنون تذکره برقی را اخذ نه نموده اند، لطف نموده به وزارت امور شهدا و معلولین و یاهم به نزدیک‌ترین نمایندگی توزیع تذکره برقی در مرکز و ولایات مراجعه نموده تا تذکره برقی را دریافت نموده و از حقوق سال ۱۴۰۰ شان برخوردار گردند.

اگر می‌خواهید که در رابطه به حقوق و امتیازات خویش بیشتر معلومات حاصل نمایید، مهربانی نموده به شماره ۷۱۷ در تماس شوید.

از همکاری شما سپاسمندیم

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۴۰۱/۸/۹ - ۱۲:۵۷
Background image

نشست شورای رهبری وزارت امور شهدا و معلولین برگزار شد

نشست شورای رهبری وزارت امور شهدا و معلولین به ریاست ملا عبدالمجید آخند سرپرست وزارت امور شهدا و معلولین با اشتراک مولوی عبدالرزاق آخند معین تخنیکی و مسلکی، شیخ صاحب عبدالحکیم حقانی معین . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۷ - ۱۰:۳۲
Background image

اطلاعیه

فراخوان مشارکت دولتداری باز درباره جمع آوری موضوعات پیشنهادی اقشار مختلف جامعه جهت شمولیت در بنامه عملی ملی -3

 

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۷ - ۱۵:۳۰
Background image

اطلاعیه

به اطلاع عموم ورثه‌ی محترم شهدا رسانیده می‌شود، کسانی‌که (فورم تایید وجود ورثه) خویش را دریافت نکرده است، لطف نموده هرچه زود تر به وزارت مراجعه نموده و فورم تایید وجود ورثه را اخذ و . . .

بازگشت به اطلاعیه ها