خپرونې

د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د واحدې دریڅي له لارې د نويو خدمتونو پيل رسماً پرانیست

د اړيکو مرکز ته د ۷۱۷ شمېره

1 تړون لاسلیک

2 تړون لاسلیک

3 تړون لاسلیک

4 تړون لاسلیک

ٰٰپه وزارت کې د اتل د اړیکو مرکز (کال سنتر) جوړول اړین و. د دغه مرکز رامنځته کيدو ډېرې آسانتیاوې برابري کړي دي.

بریښنایی سیسټمونو جوړول

د شهیدانو درنو وارثینو او معلولیت لرونکو وګړو!

د مبارکي پيغام

717

کرونا به جدي ګڼو

کرونا به جدي ګنو

کرونا به جدي ګڼو

اوونیزه

د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ملي ورځې (۹کب) په ویاړ

Pagination