زندگی نامۀ جمیله نورستانی

Jamila Nooristani

 

زندگی نامۀ جمیله نورستانی معاون حمایوی و عرضه خدمات

جمیله نورستانی کاظمی، در سال01-01-1355 هـ ش در کابل پایتخت افغانستان پای بر بساط زندگی نهاد؛ او که باشندۀ اصلی قریه نیش ولسوالی مندول ولایت نورستان می ‌باشد، که از میان توده‌های محروم و دردمند جامعه سر بلند کرده و اکنون یکی از زنان فعال این جامعه شمرده می‌ شود و تجارب و مهارت‌ های زیادی درحوزه‌ ها و زمینه‌ های گونا‌گون دارد،شخصیت اجتماعی و علمی خانم نورستانی نه برخاسته از نبوغ است و نه هم تصادفی؛ بل نتیجه  سال‌ ها تلاش پی‌ گیر و جد و جهد خستگی ناپذیر ایشان است.

خانم نورستانی  دانش‌آموختۀ مدرک لیسانس حقوق علوم سیاسی و ماستر روابط بین الملل  می‌ باشد؛ موصوفه دروس ابتدایی دورۀ مکتب را در لیسۀ عالی سوریا در کابل، پایتخت افغانستان به پایان رسانیده است.

نورستانی جهت اعاده حقوق حقه مردم خویش در بخش های مختلف خدمات بشری را به انجام رسانیده است.

▪      مدت پنج سال درسمت رئیس  عمومی کودکستان‌های وزارت کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین در بست اول ایفای وظیفه نموده است.

▪     ماستر ترینر حقوق بشر ، وزارت عدلیه پروژه (یو ان دی پی) .

▪     مسوول  بخش حمایت از حقوق اطفال در زون شرقی کمیسیون مستقل حقوق بشر

▪    ماستر ترینر حقوق بشر در کمیسیون مستقل حقوق بشر.

▪   مسوول موئسسه شانتی ولینتیر(SVA ) دربخش تعلیم و تربیه.

برعلاوه در دوران هجرت به بیرون ازکشور(پاکستان) آموزگار در موئسسه جی تی زید برای مهاجرین ، آموزگار ارشد در موسسه (جی تی زید) برای مهاجرین کشور مقیم پاکستان و مسئول عمومی (سوپروایزر) (جی تی زید) انجام  وظیفه نموده است، همچنان در کنفرانس ها و سمینار های آموزشی، در بخش های مدیریت نوین، مدیریت و رهبری ارشد، کنوانسیون های حقوق افراد دارای معلولیت، کنوانسیون های حقوق اطفال و سایر بخش های دیگر در کشور های، ایتالیا، هندوستان، تاجیکستان،اوزبکستان،جاپان،سویس، پاکستان، تایلند و ترکیه شرکت نموده است.

خانم نورستانی به اساس اهلیت، لیاقت و شایستگی که در و جود شان هویدا بود در سال‌های پسین طی فرمان مقام عالی ریاست جمهور اسلامی افغانستان در بست فوق رتبه بصفت معاون امور تخنیکی وزارت دولت در امور ورثه شهدا و  افراد دارای معلولیت گماشته شد.