جمیله نورستانی وزارت نینگ حمایه قیلیش اورینباسری نی بیوگرافی سی

 

Jamila Nooristani

جمیله نورستانی وزارت نینگ حمایه قیلیش اورینباسری نی بیوگرافی سی

جمیله نورستانی کاظیمی ۱۳۵۵\۱\۱ ه ش کابل افغانستان ده  توغیلگن او نینگ اصلی جایی نیش قیشلاغی مندولا تومنی نورستان ولایتی دیر٬ درد مند ولس نینگ ایچیدن باشکوتریب حاضرچی ایسه بیرفعال  اعیالردن حسابلندی او انجه تجریبه گه ایگه دیر ٬ خانم نورستانی نینگ اجتماعی و علمی جهتدن ایمس ٬ بلکیم اوز تلاش و حرکتی و اینتیلیشی بیلن بو موفقیت لیکده ایریشگن .

 خانم نورستانی حقوق یونهلیشینی بیتریب و روابط بین الملی بوییچه ماسترلیگی بار.٬ موصوف بیرینچی اورته تعلیم مکتب نی سوریا نامیده گی لیسه ده کابل افغانستان ده آخیرگه ییتکیزگن . نورستانی جنابلری ولس نینگ حق و حقوق لری اوچون ایریم  بخش لرگه ایشلب کیلگن دیر .

  بیش ییل ایش یوریتیش اجتناعی  شهدا و ناگرانلر وزارتی ده باغچه باله لرنینگ عموم ریسی  بیرینچی بست ده وظیفه بجرگن .

 عدلیه وزارت نینگ ( یو ان دی پی ) پروژه سی ماستر ترینری

  باله لرنینگ حقوقلری دن حیمایه قیلیب قولب قوتلش شرق زون لرده بشر حقوق تامانیده  ریسی .

   حقوق بشر نینگ کمسیونیده ماستر ترینر  صفتیده .

SVA )   شانتی ولنینتر موسسه نینگ مسولی تعلیم وتریبه بوییچه .

   بوندن تشقری تشقی مملکت لرده (پاکستان) هجرت قیلیب جی تی زید موسسه استاد صفتیده و مهاجرلر اوچون تعلیم وتربیه بیرش جی    تی زید موسسه تمانیده مهاجرلر اوچون پاکستان ده و جی تی زید نینگ سوپرویزر عموم مسولی ایشلرده وظیفه بجرگن دیر . و همچان      تلعلیم آلیش ٬ ینگی مدریت ٬ مدریت و رهبریت ٬ کنفرانس و سیمینارلرده ٬ ناگرانلر نینگ حقوقی کنوانسیونی ٬ باله لرنینگ حقوقی        کنوانسیونی وباشقه بخشلرگه ایتالیا ٬ هندوستان ٬ تاجیکستان ٬ اوزبیکستان ٬ جاپان ٬ سویس ٬ پاکستان ٬‌تایلند ٬ و ترکیه کنفرانس و       سیمینارلرده اشتراک قیلگن دیر .

   خانم نورساتانی نینگ اسعدادی و لیاقتی تیرن و اوتکیر فکری بارلیگی اوچون ٬ ییللر نینگ آخیریگه عالی مقام جمهور ریس نینگ            فرمانی  بیلن مافوق بست ده  شهدا و ناگرانلر وزارتی نینگ هیمایه قیلیش اورینباسری صفتیده تعینلندی  .