وزارت نینگ تاریخی

تاریخچه

۱۳۵۷ ییلی ثور اینقلابی دن سونگ بیر عده دولتی نینگ ملکی و نظامی ایشچیلری  اوریشلر مابینیده اولیب اولر نینگ حقوقلری خدمت مدتتی و رتبه سی و بیلم درجه سینی کوزگه توتمسدن تقاعد ریاست نینگ عمومی خزینه سی و مالیه وزارتی آرقه لی بجهریله ایدی .

 شو پروسه اوریشلر مابینده دوامی بار ایدی ۱۳۶۹ اینچی ییلگه بو اداره تقاعد ریاست بدنه سیدن اجرلیب شهدا و ناگرانلر نینگ ریاستیگه که صدرعظم نینگ تحتی تاثیریگه ایش فعالیبت قیلر ایدی .

دوامیده ثور نینگ ۱۳۷۱ ه ش  افغانستان مجاهدلری شهدا و ناگرانلرگه حورمت قیلیش اوچون بونی  وزارت  سطح گه ثبت قیلیب که دولت نینگ برچه شهیدلر ورثه سی و ناگرانلرنی  قولب- قوتلب کیلر دیدی . بو اداره ۱۳۷۵-ه ش  اینچی ییلگه طلبان نینگ حکومت دوریده مهاجرت و قیته کیلیش وزارتی بیلن ارهلشیب معینیت صفتیده ایشده باشلده باشله دی و ۱۳۸۱-ه ش اینچی ییلگه ایسه اینتقالی حکومت نینگ اورتهگه کیلیشی بیلن بیرگه لیکده وزارتگه ارتقا قیلدی و(( شهدا و ناگرانلر)) وزارتی گه ناملندی. و ۱۳۸۵-ه ش اینچی ییلگه ایسه شهدا و ناگرانلر نینگ وزارتی ایش و اجتماعی وزارتی بیلن ارهلشیب ایش واجتناعی و شهدا و ناگرانلر وزارتی صفتیگه ناملندی و شهیدلر ورثه سی و ناگرانلر معنییت تاثریگه و ایش اجتماعی وزارت نینگ قولینی  تگیده ایشلب کیلدی .

دوامیده ملی احصایه نینگ اداره سی و شهدا و ناگرنلر نینگ وزارتی ۷۵-اینچی فرمان ۷\۱۵\۱۳۹۷ ییلگه ایش و اجتماعی وزارتی دن اجرلدی٬ و دولت نینگ رنج کورگن و بیر اعضاسینی قولدن بیرگن کیشیلر٬ قانون یارقلیگیده ایشده باشله دی .

آخیرگه ۱۳۹۷ ۲۹ اینچی جدی آیینینگ علی مقام  جمهور ریس نینگ( ۱۳۲)اساسی فرمانی بیلن بو اداره (شهدا و ناگرنلر وزارتی )ارتقا قیلیب حاضرکچه ایشلب کیله یاپتی

pdf file