گالری رسانه

په (۱۷۰) بې وزله معلولیت لرونکو وګړو باندې د (UMMAH) خیریه بنسټ لخوا نغدي مرستې ترسره شوې.

د یتیمانو او معلولیت لرونکو وګړو د تثبیت پروسې او هغوې ته د شپږو میاشتو د حقوقو د ورکړې په هکله له طلوع نیوز سره د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د مالي او اداري چارو عمومي رئیس ښاغلي مولوي کلیم الله افغان مرکه

د یتیمانو او معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو او معاشاتو د ورکړۍ په هکله له طلوع نیوز سره د یاد وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مسئول ښاغلي مفتي فیصل خاموش مرکه

د یتیمانو او معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو او معاشاتو د ورکړۍ په هکله له طلوع نیوز سره د یاد وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مسئول ښاغلي مفتي فیصل خاموش مرکه

گزارش طلوع نیوز در رابطه به فعالیت ها و دستآورد های وزارت امور شهدا و معلولین

ملت ته د حساب ورکونې لړۍ کې د شهیدانو او معلولینو وزارت د مالي او اداري چارو عمومي رئیس څرګندونې

ملت ته د حساب ورکونې لړۍ کې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د مرستیال څرګندونې

له يک تلويزیون سره د اطلاعاتو او عامه اړيکو مسئول محترم مفتي فيصل خاموش ځانګړې مرکه

د شمشاد تلویزیون سره د شهیدانو او معلولینوچارو وزارت د مالي او اداري چارو عمومي رئیس مولوي کلیم الله افغان مرکه

له یک تلویزون سره د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د مالي او اداري چارو عمومي رئیس کلیم الله افغان مرکه

د يتيمانو او معلولينو د روان کال د لومړيو شپږ مياشتو حقوقو په اړه له طلوع نيوز سره د شهيدانو او معلولينو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړيکو د مسؤل مفتي فيصل خاموش ځانګړې مرکه

له شمشاد تلویزون سره دشهیدانو او معلولینو چارو وزارت د مالي او اداري چارو عمومي رئیس کلیم الله افغان مرکه

د اطلاعاتو او عامه اړیکو مسؤل مفتي صاحب فیصل خاموش ځانګړې مرکه

له شمشاد تلویزون سرهد شهیدانو او معلولینو چارو د مالي او اداري چارو عمومي رئیس کلیم الله افغان مرکه

د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه د شهیدانو معلولینو چارو وزارت مالي او اداري چارو عمومی رئیس مولوي کلیم الله افغان مرکه

د کابل ولایت لپاره د شهیدانو او معلولینو چارو په ریاست کې د معلولینو د اسنادو د برسۍ د پروسې نه د مالي اواداري چاروعمومي رئیس مولوي کلیم الله افغان لیدنه

Pagination