زندگی نامه وزیر

 پوهنمل حمیدالله فاروقی سرپرست و نامزد وزیر امور
شهدا و معلولین

minster's photo

1400/1/1
پوهنمل حميد الله فاروقی فرزند مرحوم حبيب الله فاروقی در سال ۱۳۳۳ هجری شمسی مطابق سال ۱۹۵۴ ميلادی در ولايت هرات در يک فاميل متدين و روشنفکر ديده به جهان گشود. تعليمات ابتدائيه را در مکتب سيد جمال الدين افغان و تحصيلات دورهء ثانوی و
بکلوريا را در ليسه عالی حبيبيه شهر کابل به پايه اکمال رسانيده است . در سال ۱۳۵۲ هجری خورشيدی شامل پوهنتون کابل گرديده و در سال ۱۳۵۵ بعد از کسب درجهء ليسانس از پوهنح ی اقتصاد پوهنتون کابل، شامل کورس ضابطان احتياط غند مرکز تعليمی گرديده و خدمت زير بيرق را برای مدت شش ماه در غند مذکور سپری نمود. در سال ۱۳۵۶ شامل کدر وزارت پلان و در بخش های مختلف آن وزارت خدمت نمود .
مدتی بعد از اشغال کشور توسط قوای متجاوز شوروی از وظيفه ء دولتی کناره گيری و پيشهء تجارت را انتخاب کرد. متصل آن همانند ساير هموطنان بعلت پيوستن به نيروهای مقاومت و جهاد به ترک وطن مجبور گرديد. موصوف بعد از مدتی زندگی غربت و مهاجرت در پاکستان به تحصيلات خود در ايالات متحده امريکا ادامه داده و در سال ۱۹۹۵ ميلادی از پوهنتون دولتی ايالات نيويارک موفق به کسب ديپلوم ماستری در رشتهء اقتصاد ملی گرديد. نامبرده در ايالات متحده امريکا دست به تاسيس اتحاديهها و انجمنها زد و به نشر مقالات و مضامين علمی درباره مسايل اقتصادی و سياسی نيز پرداخت .
فاروقی بعد از کنفرانس بن و ايجاد حکومت موقت به وطن عودت نمود. وی شامل کدر علمی پوهنح ی اقتصاد پوهنتون کابل گرديده و از سال ۱۳۸۲ پيوسته به تدريس در خدمت وطن قرار دارد. موصوف در جريان سالهای اخير در بخش تعليم و تربيه، ايجاد نهادهای جامعهء تجاری و سکتور خصوصی، بنيانگذاری مکاتب و پوهنتون های خصوصی، ساختار نهاد ها و انجمن های فکری علمی و ايجاد شوراهای مردمی کار و فعاليت نموده است .

فاروقی با تحرير صدها مقالهء علمی و تخصصی در رابطه به مسايل اقتصادی و سياسی کشور و منطقه در ده ها کنفرانس بين المللی، سمينار ها، ورکشاپ ها و سمپوزيم ها در داخل و خارج از کشور اشتراک نموده و با ارائه مقالات سهم فعال داشته است . موصوف با کسب عضويت و مسئوليت در تمام جرگه های صلح و جلسات بزرگ ملی سهم و نقش ارزندهء گرفته و هکذا فاروقی در جريان سالهای اخير ضمن پيشبرد وظيفهء مقدس استادی، پست های رياست هيئت عامل اتاق تجارت بين المللی افغانستان (AICC) ، رياست هيئت مديره بانک ملی افغان، رياست هيئت مديره مکتب و پوهنتون خصوصی خانه نور، رياست منتخب شورای سراسری مردم لوگر، رياست منتخب انجمن فکری برشنا ، رياست انجمن اقتصاد دانان افغانستان و عضويت سازمان ها، نهاد ها و ژورنال های اکادميک و تخصصی ملی و بين المللی را داشته است. موصوف در جريان سالهای آخير در يکتعداد جلسات بين المللی و منطقوی از افغانستان نمايندگی صادقانه و مسئولانه نموده است . پوهنمل حميد الله فاروقی در ماه حوت سال ۱۳۸۷ بعد از کسب رای اعتماد ولسی جرگه شورای ملی افغانستان به حيث وزير وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی ج. ا. ا شامل کابينهء حکومت گرديد .
در آخرين مسئوليت پوهنمل حميدالله فاروقی که در رأس هيئت موظف بمنظور بررسی قراردادهای وزارت دفاع ملی طی حکم جلالتمآب رئيس جمهور توظيف گرديده بود ، با کمال صداقت، ايمانداری و شجاعت مانع فروريختن صدها ميليون دالر بيت المال به جيب های
مفسدين گرديد . بعلاوه برای پيشبرد برنامه های اصلاحات و حکومتداری خوب در چوکات حکومت وحدت ملی و با استفاده از اعتماد و احکام جلالتمآب محمد اشرف غنی رييس جمهور، هيئت های عاليرتبه را بمنظور اصلاحات عمومی در ولايت هرات، وزارت های سکتوری، رسيده گی به قضيه کابل بانک و ساير رويداد های ملی و دولتی رهبری نموده است . آقای فاروقی بموجب فرمان جلالتمأب رييس جمهور بحيث وزير مشاور رييس جمهور و عضو کابينه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و در عين حال متکی به حکم شماره ۱۴۷۰ مؤرخ ۱۴ اسد ۱۳۹۵ مقام عالی رياست جمهوری بحيث رييس پوهنتون کابل تعين گرديد .

نامبرده همچنان با عضويت در بورد رهبری جمعيت افغانی سره مياشت و عضويت در بورد اجراييوی پوهنتون جنوب آسيا (SAU ) که مربوط به کشور های عضو سازمان همکاريهای منظقوی (SAARC ) می باشد، از پوهنتون کابل و جمهوری اسلامی افغانستان نماينده گی نموده است. بعلاوه موصوف از سال ۱۳۸۹ سال تأسيس شورای سراسری مردم لوگر به اين طرف مکررا بحيث رييس منتخب شورا انتخاب و تاالحال افتخار رهبری آن نهاد با
عزت اجتماعی را نيز بعهده دارد .
آقای فاروقی اخيرا به تاسی از هدايت حکم شماره ۱۵۰ مورخ ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹ جلالتمآب رييس جمهور کشور محمد اشرف غنی به حيث وزير دولت در امور شهدا و معلولين و بعدا به اساس حکم شماره ۳۰۴۲ مؤرخ ۷ / ۱۱ / ۱۳۹۹ به حيث سرپرست و نامزد وزير امور شهدا و معلولين تعين گرديد .
حميدالله فاروقی متاهل بوده، چهارفرزند تعليم يافته و متعهد را به جامعه تقديم نموده است. موصوف به زبان های ملی(دری، پشتو) و لسان انگليسی تکلم و تحرير می نمايد

فایل پی دی اف را دانلود کنید