تهیه و تدارک (40) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی

nasrat_admin
mmd

Publish Date

Closing Date

اعلان تدارکاتی

{آمریت تدارکات وزارت امور شهدا و معلولین} از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و تدارک (40) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت وزارت امور شهدا و معلولین برای سال مالی 1401} تحت ریفرینس نمبرMMD/1401/NCB/G-03}} اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را بصورت رایگان در حافظه یا فلش دیسک از آمریت تدارکات وزارت امور شهدا و معلولین بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشراعلان الی ساعت {2:00 بعد از ظهر روز شنبه تاریخ 05 قوس 1401} به آمریت تدارکات، منزل سوم تعمیر وزارت امور شهدا و معلولین واقع ایستگاه قلعه خیاط سرک میدان هوائی ارائه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر  بصورت {پول نقد و یا بانک گرنتی از یک بانک با اعتبار به مبلغ 90,000 نود هزار افغانی} بوده و جلسه آفرگشایی بروز (شنبه) مورخ 05 قوس 1401 ساعت 2:00 بعد ازظهر در آمریت تدارکات، منزل سوم تعمیر وزارت امور شهدا و معلولین واقع ایستگاه قلعه خیاط سرک میدان هوائی، تدویر میگردد.

More tenders

شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ - ۹:۱
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور شهدا و معلولین در نظــر دارد، قـرارداد تهیه و تدارک (81) قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت . . .

شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ - ۸:۵۸
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور شهدا و معلولین در نظــر دارد، قـرارداد تهیه و تدارک (41) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ - ۹:۴۲
Background image

پروژه ساختمانی آهن پوش بام گدام مرکزی وزارت امور شهداء و معلولین

اعلان تدارکاتی

آمریت تدارکات وزارت امور شهداء و معلولین از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی {پروژه ساختمانی آهن پوش بام گدام مرکزی وزارت امور شهداء و معلولین} . . .

Back to tenders