تهیه و تدارک دو قلم تیل دیزل و پترول مورد ضرورت

nasrat_admin
mmd

Publish Date

Closing Date

وزارت امور شهدا و معلولین از تمام دواطلبان واجد شرایط مجدداً دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه {تهیه و تدارک دو قلم تیل دیزل و پترول مورد ضرورت وزارت امور شهدا و معلولین برای سال مالی 1401} تحت ریفرینس نمبرMMD/1401/NCB/G-02}} اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را بصورت رایگان در حافظه یا فلش دیسک از مدیریت عمومی تدارکات وزارت امور شهدا و معلولین و یا از وبسایت اداره محترم تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرالعمل تدارکات ترتیب طورسربسته ازتاریخ نشراعلان الی ساعت (10:00) قبل از ظهر روز(دو شنبه) تاریخ (1401/6/21 ) به مدیریت عمومی تدارکات وزارت امور شهدا و معلولین ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت {بانک گرنتی/ پول نقد مبلغ (100,000 یکصد هزار افغانی} بوده و جلسه آفرگشایی به روز (دو شنبه) مورخ (1401/6/21) ساعت (10:00) قبل از ظهر در مدیریت عمومی تدارکات، منزل سوم،وزارت امور شهدا و معلولین واقع سرک میدان هوائی ایستگاه قلعه خیاط ، تدویر میگردد.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۵ - ۹:۸
Background image

تهیه و تدارک (40) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی

اعلان تدارکاتی

{آمریت تدارکات وزارت امور شهدا و معلولین} از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و تدارک (40) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت وزارت . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۳۰ - ۹:۴
Background image

تهیه و تدارک دو قلم تیل دیزل و پترول مورد ضرورت

وزارت امور شهدا و معلولین از تمام دواطلبان واجد شرایط مجدداً دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه {تهیه و تدارک دو قلم تیل دیزل و پترول مورد ضرورت وزارت امور شهدا و معلولین برای سال . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۳ - ۱۳:۲۳
Background image

تهیه و تدارک (46) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی و رنگباب ماشین های چاپ

اعلان تمدید میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها و جلسه آفرگشائی

به اطلاع تمام دواطلبان واجد شرایط رسانیده میشود اینکه؛ میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها برای پروژه {تهیه و تدارک (46) قلم وسایل . . .

Back to tenders