اطلاعیه تحصیلی بورسیه های خارجی

mmd_admin
pic

اطلاعیه تحصیلی بورسیه های خارجی!
آنعده از افراد دارای معلولیت، ورثه شهداء و مفقودین که فارغ سال 1397 و سالهای قبل از آن بوده و اوسط نمرات دوره ثانوی آن ها حد اقل ٪70 باشد با تمام اسناد دست داشته ((تذکره تابعیت، شهادت نامه صنف دوازدهم کارت معلولیت خود، کارت شهادت پدر و کاپی وثیقه خط که در آن اسم متقاضی درج وثیقه باشد )) در مرکز (ولایت کابل) به ریاست تنظیم خدماتی اجتماعی و حمایوی معلولین و ورثه شهداء و در ولایات به آمریت های مربوطه وزارت دولت در امور شهداء و معلولین مراجعه نمایند.
در غیر آن نسبت کم بودن وقت حق شکایت را نخواهند داشت.

 

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۴۰۱/۸/۹ - ۱۲:۵۷
Background image

نشست شورای رهبری وزارت امور شهدا و معلولین برگزار شد

نشست شورای رهبری وزارت امور شهدا و معلولین به ریاست ملا عبدالمجید آخند سرپرست وزارت امور شهدا و معلولین با اشتراک مولوی عبدالرزاق آخند معین تخنیکی و مسلکی، شیخ صاحب عبدالحکیم حقانی معین . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۷ - ۱۰:۳۲
Background image

اطلاعیه

فراخوان مشارکت دولتداری باز درباره جمع آوری موضوعات پیشنهادی اقشار مختلف جامعه جهت شمولیت در بنامه عملی ملی -3

 

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۷ - ۱۵:۳۰
Background image

اطلاعیه

به اطلاع عموم ورثه‌ی محترم شهدا رسانیده می‌شود، کسانی‌که (فورم تایید وجود ورثه) خویش را دریافت نکرده است، لطف نموده هرچه زود تر به وزارت مراجعه نموده و فورم تایید وجود ورثه را اخذ و . . .

بازگشت به اطلاعیه ها