زندگی نامه صبری اندر

mmd

 

زندگی نامه صبری اندر معاون برنامه ها و هماهنگی

صبری اندر در سال ۱۳۷۰ هجری شمسی در یک خانواده متمدن و روشنفکر چشم به دنیای هستی گشود و در اصل از قریه مزوی ولسوالی اندر ولایت غزنی می‌باشد. تعلیمات ابتدایی خود را در قریه آبایی شان پیش برده است. صنف دوازدهم را در لیسه لامع شهید در شهر کابل به اتمام رسانیده اند.

خانم اندر از طریق امتحان کانکور موفق به پوهنحًی حقوق پوهنتون کابل شد و در سال ۱۳۸۹ تحصیلات عالی خود را در پوهنحًی یاد شده آغاز نمود و سر انجام در سال ۱۳۹۲ از دیپارتمنت قضاء و حًارنوالی پوهنحًی حقوق پوهنتون کابل سند فراغت را بدست آورد. با اتمام دوره لیسانس، دوره یک ساله ستاژ حًارنوالی را در پوهنتون کابل نیز موفقانه به اتمام رسانید.

بانو اندر با وجود همه مصروفیت های اجتماعی، علمی، مدنی و سیاسی خویش، توانست در جریان تحصیلات عالی شان سند ماستری خود را در بخش حقوق عامه کسب نماید.

صبری اندر نخستین رئیس پارلمان جوانان و فعلاً عضو فعال در آنجا می‌باشد، وی با اداره های مختلف بین‌المللی و دولتی کار کرده است.

ایشان به حیث مشاور حقوقی در وزارت تحصیلات عالی و وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ایفاء وظیفه نموده و عضویت شان در بعضی نهادهای جوانان و معلولین قابل یادهانی می‌باشد.

خانم اندر از استعداد عالی برخوردار می ‌باشد؛ برعلاوه فکر سالم، علمی و فهم سیاسی، خدمات شایانی را برای قشر آسیب دیده(معلول) انجام داده است. در خدمات اجتماعی همیشه اشتراک فعال داشته، برای تقویت نظام تعلیمی با به کار گیری تجارب و اندوخته های خویش، همیشه تلاش های خستگی ناپذیری را انجام داده است. وی برای خدمت هم نوعان و هم وطنانش اراده محکمی را دارا می‌باشد که آن را در عمل نیز به اثبات رسانیده است.

صبری اندر بر اساس حکم ویژه رییس جمهور محمد اشرف غنی، به هدف رسیدگی به خانواده شهدا و افراد دارای معلولیت نظامی به صفت معاون انسجام امور شهدا و معلولین نظامی گماشته شد. وی تا کنون در بخش متذکره شفافیت ها و اصلاحات چشم‌گیری را به میان آورده است.

صبری اندر با کارکردهای بهتر و اثرگزار خود، از سوی  نهادهای مختلف ملی و بین‌المللی با کسب مدال ها، تقدیر نامه ها و ایواردها، مورد ستایش قرار گرفته است.