وزارت امور شهدا و معلولین در هماهنگی با مؤسسۀ خیریۀ هیلپینگ هندز به یکصدو بیست (۱۲۰) تن از شاگردان فنی و حرفوی مواد خوراکی توزیع نمود

nasrat_admin
پنجشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۵ - ۱۵:۱
mmd

وزارت امور شهدا و معلولین قبلاً به یکصدو بیست (۱۲۰) تن از ایتام و افراد داراری معلولیت ورکشاپ آموزش های فنی و حرفوی را در مرکز حمایوی ورثۀ شهدا و معلولین برگزار نموده بود، این وزارت در هماهنگی با مؤسسۀ خیریۀ هیلپینگ هندز برای آنها کمک های مواد غذائی که شامل آرد، برنج، روغن، لوبیا، بوره و دال میشود، توزیع نمود.

در برنامه که به همین منظور در مرکز حمایوی ورثۀ شهدا و معلولین تدویر یافته بود در آن محترم شیخ صاحب عبدالحکیم حقانی معین وزارت امور شهدا و معلولین، محترم مولوی کلیم الله افغان رئیس عمومی مالی و اداری، محترم قاری شاه محمد دوست رئیس دفتر وزارت، محترم مولوی محمد موسی صدیقی رئیس منابع بشری، محترم ملا رحمت الله خالد رئیس مرکز حمایوی ورثۀ شهدا و معلولین، محترم مفتی عبدالاحد مسعود رئیس دعوت و ارشاد، محترم مفتی فیصل خاموش رئیس اطلاعات و ارتباط عامۀ، محترم شاکرالله امین مسؤل مؤسسۀ هیلپینگ هندز (HHRD) و برخی از آمرین و کارمندان وزارت امور شهدا و معلولین اشتراک ورزیده بودند.

در این برنامه نخست محترم شیخ صاحب عبدالحکیم حقانی معین وزارت امور شهدا و معلولین صحبت نموده افزود: وزارت امور شهدا و معلولین تلاش دارد تا برای ایتام و معلولین برنامه های را راه اندازی نمایند که در آینده به خود کفائی کامل برسند و محتاج دیگران نباشند. موصوف همچنان طی صحبت های خویش از مساعدت های مؤسسۀ متذکره ابراز قدردانی نموده علاوه نمود: با حاکم شدن نظام اسلامی در کشور فضای امن بوجود آمده و زمینۀ ارائه هرگونه خدمات مساعد گردیده است.

وی همچنان خطاب به شاگردان ورکشاپ آموزش های حرفوی گفت: از فرصت فراهم شده به گونۀ درست استفاده نموده و در قسمت فراگیری آموزش های فنی و حرفوی تلاش نمائید تا باشد شما و خانواده های تان به خود کفائی کامل برسید، در ضمن شیخ صاحب از اشتراک کننده گان ورکشاپ خواست تا سیرت و صورت خویش را مطابق سنت وشریعت عیار نمایند.

متعاقباً محترم مولوی کلیم الله افغان رئیس عمومی مالی و اداری وزارت امور شهدا و معلولین پیرامون وضعیت نابسامان مهاجرین و فرصت مساعد شده آموزشی برای ایتام و معلولین صحبت همه جانبه نموده افزود: جای بسا خوشی است که زمینه آموزش های فنی و حرفوی در شش بخش برای ایتام و معلولین مستحق فراهم گردیده است، موصوف به اشتراک کننده گان ورکشاپ گفت: شما آینده سازان کشور هستید و میتوانید آرمان های مردم این سرزمین را برآورده سازید بنا از این فرصت طلائی استفادۀ اعظمی نمائید. محترم مولوی کلیم الله افغان همچنان طی صحبت های خویش از مساعدت های موسسۀ متذکره اظهار قدردانی نمود.

در این برنامه محترم شاکرالله امین مسؤل پروژۀ هیلپینگ هندز (HHRD) پیرامون فعالیت های این مؤسسه صحبت همه جانبه نموده گفت: این مؤسسه به اساس تفاهمنامه های که با وزارت امور شهدا و معلولین به امضأ رسانیده است در بخش های بدیل معیشت و مصؤنیت غذائی، فراهم نمودن بسته های کمکی زمستانی برای ایتام، زنان بیوه و معلولین و همچنان توزیع ویلچر ها به معلولین همکاری مینمایند.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۶ - ۹:۲۳
Background image

وزارت امور شهدا و معلولین جلسۀ پیرامون برگشت پول های معلق مربوط این وزارت در برخی از بانک های خصوصی را برگزار نمود

در جلسۀ که به همین منظور در وزارت امور شهدا و معلولین دایر گردیده بود در آن محترم مولوی کلیم الله افغان رئیس عمومی مالی و اداری، محترم قاری محمد امین درویش رئیس امور مالی و حسابی و. . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۵ - ۱۳:۴۸
Background image

کار بازسازی تعمیر الحاقیه وزارت امور شهدا و معلولین آغاز گردید

در برنامۀ افتتاح کار بازسازی تعمیر متذکره محترم قاری شاه محمد دوست رئیس دفتر وزارت، محترم مولوی محمد موسی صدیقی رئیس منابع بشری، محترم مفتی فیصل خاموش رئیس اطلاعات و ارتباط عامه، محترم. . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱ - ۹:۹
Background image

رئیس جدید ریاست امور شهدا و معلولین ولایت بامیان معرفی و به کار آغاز نمود

در این جلسه معرفی، محترم مولوی عزیزالله انس معاون والی ولایت بامیان، محترم مولوی محمد موسی صدیقی رئیس منابع بشری وزارت امور شهدا و معلولین، محترم مفتی فیصل خاموش رئیس اطلاعات و ارتباط. . .

BACK TO NEWS