تهیه و تدارک (46) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی و رنگباب ماشین های چاپ

nasrat_admin
mmd

Publish Date

Closing Date

{آمریت تدارکات وزارت امور شهدا و معلولین} از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و تدارک (46) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی و رنگباب ماشین های چاپ مورد ضرورت وزارت امور شهدا و معلولین برای سال مالی 1401} تحت ریفرینس نمبرMMD/1401/NCB/G-03}} اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را بصورت رایگان در حافظه یا فلش دیسک از آمریت تدارکات وزارت امور شهدا و معلولین و یا از سایت اداره محترم تدارکات ملی  www.npa.gov.af بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشراعلان الی ساعت {10:00 قبل از ظهر روز دوشنبه تاریخ 20 سرطان 401} به آمریت تدارکات، منزل دوم، تعمیر وزارت امور شهدا و معلولین واقع ایستگاه قلعه خیاط سرک میدان هوائی، ارائه نمایند, آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر  بصورت {پول نقدی و یا بانک گرنتی از یک بانک با اعتبار به مبلغ 120,000 یکصد و بیست هزار افغانی} بوده و جلسه آفرگشایی بروز (دوشنبه) مورخ 20 سرطان 1401 ساعت10:00  قبل ازظهر در آمریت تدارکات، منزل دوم، تعمیر وزارت امور شهدا و معلولین واقع ایستگاه قلعه خیاط سرک میدان هوائی، تدویر میگردد.

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۳ - ۱۳:۲۳
Background image

تهیه و تدارک (46) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی و رنگباب ماشین های چاپ

اعلان تمدید میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها و جلسه آفرگشائی

به اطلاع تمام دواطلبان واجد شرایط رسانیده میشود اینکه؛ میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها برای پروژه {تهیه و تدارک (46) قلم وسایل . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۹ - ۱۲:۲۰
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، آمریت تدارکات وزارت امور شهدا و معلولین در نظــر دارد، قـرارداد تهیه و تدارک (79) قلم قرطاسیه . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۶ - ۸:۲۱
Background image

تهیه و تدارک (46) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی و رنگباب ماشین های چاپ

{آمریت تدارکات وزارت امور شهدا و معلولین} از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و تدارک (46) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی و رنگباب ماشین های چاپ مورد ضرورت . . .

Back to tenders