اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

nasrat_admin
mmd

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور شهدا و معلولین در نظــر دارد، لات اول و دوم قرارداد تهیه و نصب سولر سیستم و ایجاد پاور بانک برای مرکز و دفاتر ولایتی سیستم جدید الکترونیکی دارنده نمبر تشخیصیه MMD/1401/RB/W-03 خویش را به شرکت عادل فیضی لمیتد دارنده جواز نمبر (26033) و محل اصلی تجارت عقب سیلو مرکزی، مرکز-کابل به قیمت مجموعی ذیل:

لات اول: مبلغ (1,720,320) یک میلیون و هفتصد و بیست هزار و سه صد و بیست افغانی؛

لات دوم: مبلغ (3,302,400) سه میلیون و سه صد و دو هزار و چهار صد افغانی؛

 اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت امور شهدا و معلولین واقع {سرک میدان هوائی کابل، ایستگاه قلعه خیاط} وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۰ - ۱۲:۱۱
Background image

قـرارداد تهیه و تدارک (82) قلم قرطاسیه باب

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، آمریت تدارکات وزارت امور شهدا و معلولین در نظــر دارد، قـرارداد . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۸ - ۹:۸
Background image

قـرارداد تهیه و تدارک (۵۱) قلم وسایل برقی ، لوازم نلدوانی و لوازم نجاری

 اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، آمریت تدارکات وزارت امور شهدا و معلولین در نظــر دارد، قـراردا . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۸ - ۹:۴
Background image

قـرارداد تهیه و تدارک (29) قلم مواد تنظیفاتی

 اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، آمریت تدارکات وزارت امور شهدا و معلولین در نظــر دارد، قـراردا . . .

Back to tenders