د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د اطلاع رسونې مسؤل

 

مسؤل:                     نصرت الله نصرت

ګرځنده شمېره:            93787914217(0)+

بریښنالیک:               nln.nasrat@gmail.com@gmail.com  

فیسبوک:                  https://www.facebook.com/nasratullah.nasrat.3762

ټویټر:                     https://twitter.com/Nasrat121?s=09    

پته:              د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت، لومړی پوړ د مطبوعاتو دفتر