اعلان پروژه خریداری15قلم جنس وسایل تکنالوژی معلوماتی

content_admin
mdm

Publish Date

Closing Date

Location کابل

به اداره محترم تدارکات ملی !

با تقدیم احترامات فایقه:

لطف نموده مطالب ذیل را از طریق روزنامه خویش به نشر برسانید:

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی تحت شماره داوطلبی MMD/99/G04/NCB اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را روی فلش در ساعات کاری رسمی از آمریت تهیه وتدارکات بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و قانون و طرزالعمل تدارکات طوری سربسته از تاریخ نشراعلان الی 21 روز تقویمی ساعت 10:00قبل از ظهر تاریخ  7 1399/5/ اخرین روز ضرب الاجل به آمریت تهیه وتدارکات وزارت دولت در امور شهداو معلولین واقع قلعه خیاط سرک میدان هوایی ناحیه دهم ارایه نماید .آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر بصورت گرانتی بانک بمبلغ (325250  ) سه لک و بست پنج هزارو دو صدو پنجاه  افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز{   سه  شنبه }ساعت 10:00قبل از ظهر هفت اسد در آمریت تدارکات منزل دوم تدویر می گردد.

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۷ - ۱۳:۵۹ کابل
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک 17 قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی

ریاست انستیتوت تحقیقاتی معلولین بابت سال مالی 1400

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۱:۵ کابل
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک (۲) قلم تیل دیزل و پطرول

وزارت امور شهدا و معلولین از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۱:۵ کابل
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک (۲) قلم تیل دیزل و پطرول

{ وزارت امور شهدا و معلولین از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی{ تهیه وتدارک دو قلم تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت مرکز وزارت امور شهدا و معلولین برای سال مالی 14 . . .

Back to tenders