اعلامیه مطبوعاتی

اعلامیه مطبوعاتی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین در پیوند به شهادت محبوب الله محبی معاون ولایت کابل !mmd

گروهای تروریستی همواره تلاش کرده است که کادرهای دولتی و شخصیت های سیاسی کشور را هدف قرار دهند. امروز نیز یکی از شخصیت های کشور محبوب الله محبی معاون والی ولایت کابل را هدف قرار داده و وی را شهید ساختند.

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین شهادت شخصیت نیک نام و پر تلاش محبوب الله محبی را به مقام و کارمندان ولایت کابل، خانواده و وابستگان شأن تسلیت عرض نموده و برای محبی شهید فردوس برین و برای بازماندگان صبر و بردباری استدعا می دارند.

گروهای تروریستی باید درک کنند که نمی توانند از طریق جنگ و خونریزی به هدف شأن دست پیدا کنند. اکنون گفتگوهای صلح فرصت کلان را بوجود آورده است که تمام گروهای تروریستی باید با دولت مذاکره نمایند و خواست های شأن را به طور مسالمت آمیز مطرح نمایند.