اعلامیه مطبوعاتی

mmd وزارت دولت در امور شهدا و معلولین در پیوند به شهادت یوسف رشید رییس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان !

با تاسف و تأثر فراوان، صبح امروز موتر حامل یوسف رشید رییس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان مورد حمله قرار گرفته و وی را به شهادت رسانیدند.

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ضمن محکوم نمودن این حمله، برای یوسف رشید علو درجات و مغفرت الهی و برای خانواده و همکاران شأن صبر عظیم تمنا می دارد.