اعلامیه مطبوعاتی

اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به حمله گروهای تروریستی بالای موتر حامل امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری !

دشمنان مردم افغانستان همواره در تلاش بوده که با تهدید و حذف فزیکی مقامات دولتی و شخصیت های سیاسی کشور، به هدف نامبارک شان دست پیدا کنند. متاسفانه حمله امروز گروه های تروریستی بر موتر حامل امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری بار دیگر نشان داد که گروهای تروریستی همچنان بر لجاجت و انسان کشی شان ادامه می دهد.

از آنجاییکه در آستانه مذاکرات صلح بین الافغانی قرار داریم، گروهای تروریستی می باید با درک وضعیت و با استفاده از فرصت های پیش آمده تلاش نمایند که دست از جنگ و حملات بردارند و برای یک افغانستان آباد، آزاد و مستقل تلاش مشترک نمایند. گروهای تروریستی باید بدانند که روحیه مردم و دولت افغانستان را با این شیوه های فرسوده تضعیف نمی توانند بلکه حکومت ومردم افغانستان پیش از پیش متحد شده و بر سازمان دهندگان این حملات نفرین می کنند.

ما حمله بر موتر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری را محکوم نموده و برای معاون اول ریاست جمهوری و زخمیان این حادثه از بارگاه رب العزت صحت مندی و شفا آرزو نموده و برای شهدا حادثه امروز فردوس برین استدعا داریم.

بااحترام

لعل الدین آریوبی

وزیر دولت در امور شهدا و معلولین