اعلامیه مطبوعاتی

اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به حمله تروریستی بالای پوهنتون کابل

صبح امروز دشمنان مردم و دانش افغانستان حمله تروریستی را بالای پوهنتون کابل انجام دادند، که عده ای از هم‌وطنان مانرا شهید و زخمی ساختند. برای شهدای این حادثه بهشت برین و به زخمیان شفاء عاجل استدعا می‌کنیم.

انجام همچون حملات غیر انسانی و تروریستی بالای نهادهای تحصیلی خلاف همه اصول و قوانین جنگی بوده که عاملان آن غیر قابل بخشش و توجیح می‌باشند.

همچون حملات را شدیداً تقبیح نموده و بالای طرف های درگیر جنگ صدا می‌زنیم که از حمله بالای مراکز تعلیمی، محصلان، شاگردان، تاسیسات عامه و مردم ملکی دست بردارند، بر کرامت انسانی احترام قایل شده و از گفتگوهای جاری پروسه صلح حمایت نمایند.