اعلامیه مطبوعاتی

اعلامیه مطبوعاتی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین در پیوند به ترور یما سیاوش خبرنگار افغان و دو تن همراهان وی mmd!

با تأسف و تأثر فراوان، گروه های تاریک اندیش تروریستی بار دیگر یکی از کدرهای رسانه ای کشور یما سیاوش، دستیار رئیس دافغانستان بانک، احمدالله انس معاون ریاست دفتر این بانک و محمد امین رانندۀ آنان را به شهادت رساندند. یما سیاوش یکی از کدرهای رسانه ای موفق کشور که همواره در راستایی روشنگری و اطلاع رسانی به مردم فعالیت می کرد. مرگ او همراهان وی باعث اندوه همه است.

هییت رهبری وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ضمن محکوم نمودن این حمله تروریستی ، شهادت یما سیاوش و همراهان وی را به جامعه رسانه های افغانستان، خانواده ایشان و مردم افغانستان تسلیت عرض می نمایند و برای یما سیاوش و همراهان وی بهشت برین آرزو می نمایند.