اعلامیه مطبوعاتی

اعلامیه مطبوعاتی وزارت دولت در امور شهدا ‌‌و معلولین در پیوند به شهادت خبرنگار رادیو آزادیmmd

گروه های تروریستی صبح امروز با جاگذاری ماین در موتر حامل محمد الیاس داعی خبرنگار محلی رادیو آزادی در ولایت هلمند، وی را شهید و شماری همراهان وی را مجروح ساختند.

گروهای تروریستی با هدف قرار دادن خبرنگاران، در تلاش است که آزادی بیان و فعالیت رسانه ها را در کشور کمرنگ و خاموش نمایند. اما در مقابل دامنه فعالیت رسانه ها و آزادی بیان در کشور با گذشت هر روز در حال گسترش بوده و با هیچ تهدید نمی توانند مانع فعالیت و گسترش آنها شوند.

هییت رهبری وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ضمن محکوم نمودن این حمله تروریستی، به الیاس داعی خبرنگار افغان بهشت برین و به مجروحین این حادثه شفا عاجل استدعا می دارد.