اعلامیه مطبوعاتی

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور شهدا و معلولین به مناسبت روز جهانی مطبوعاتmmd

هیئت رهبری وزارت امور شهدا و معلولین روز جهانی مطبوعات را برای تمامی خبرنگاران، فعالان آزادی بیان، رسانه‌ها و خانواده‌ی مطبوعات تبریک گفته و گرامی‌داشت از این روز را نشانه‌ای از نهادینه‌شدن فرهنگ آزادی اندیشه و بیان در کشور می‌داند.

بدون شک، مطبوعات و رسانه‌ها در نظام‌های مردم‌سالار، به عنوان رکن چهارم به شمار رفته و نقش و رسالت مهم را در امر روشنگری و تنویر اذهان عمومی دارد. همچنین، رسانه‌ها به مثابه‌ی کانال‌های نظارتی بر اعمال حکومت و مسوولان حکومتی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وزارت امور شهدا و معلولین، خود را متعهد به پاسخگویی به رسانه‌ها دانسته و همواره از نظارت و اطلاع‌رسانی آنها در مورد فعالیت‌ها و دستاوردهای این نهاد استقبال می‌نماید. همچنین، این وزارت آماده است تا در مطابقت با قانون دسترسی به اطلاعات و سایر قوانین مربوط با رسانه‌ها همکاری همه‌جانبه نموده و زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات را برای آنها فراهم بسازد.

رسانه ها با نظارت مسوولانه بر فعالیت ها و عملکرد مسوولان حکومتی، آنها را کمک می کنند تا حساب ده بوده و در امر مبارزه با فساد و ارایه خدمات بهتر برای شهروندان با جدیت عمل کنند