اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور شهدا و معلولین به مناسبت روز جهانی زنان بیوه

سازمان ملل متحد، دوم سرطان مطابق به ۲۳ جون را روز بین‌المللی زنان بیوه نام‌گذاری کرده است و از این روز همه‌ساله در کشورهای مختلف به شکل‌های متفاوت تجلیل می‌شود. روز جهانی زنان بیوه‌ امسال در حال فرا می‌رسد که تعدادی زیادی از خانم‌ها در کشورهای مختلف به ویژه در افغانستان بیوه زن بوده و همچنان در اثر تداوم جنگ و نا امنی آمار آنان رو به افزایش است.

بدون شک، جنگ و خشونت‌های دوامدار در کشور تعدادی زیادی از خانم‌ها را بیوه و اطفال آنان را یتیم کرده و تداوم آن بیشتر افغان‌ها را متاثر و زیان‌مند ساخته/می‌سازد.

وزارت امور شهدا و معلولین باور دارد و همواره تاکید کرده که جنگ و خشونت نمی‌تواند راه‌حل بنیادی و موفقیت برای گروه‌ها محسوب شود. اکنون فرصت صلح فراهم شده و تمام گروه‌ها باید خواست‌ها و باورهای شان را از طریق گفتگو مطرح و به پیش ببرند و دست از جنگ برداشته و برای ساختن، پیشرفت و آبادانی کشور شان سهم بگیرند.

وزارت امور شهدا و معلولین روز جهانی زنان بیوه را بهانه‌ای برای فکر کردن و بازاندیشی در باره‌ی صلح و زندگی مسالمت‌آمیز دانسته و آرزو می‌نماید که در کشور صلح سرتاسری و دایمی تامین شده و رنج جدایی خانواده‌‌ها از عزیزان شان پایان پیدا کند. بدون تردید، این وزارت از چالش‌ها و محدودیت‌های فراروی خانم‌های بیوه آگاه بوده و در تلاش است تا زمینه‌ی خدمات موثر و بسنده را به تمام قربانیان جنگ، ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت فراهم نماید.