منوی اطلاعیه

AnnouncementsShow all

Mon, Jun 28 2021 3:35 PM
Background image

اعلان

برچه شهیدلر ورثه سیگه یتکیزیله دی، او کیشیلر که(مهر قیلینگن فورم ) آلگن یوق، التماس قیلیب تیزلیکده وزارت ده مراجعه قیلیب تایید بولگن فورم تولدیرسن تا حقوقلری بیریلسن.

Wed, Jun 16 2021 3:22 PM
Background image

اعلان

برچه نظامی شهیدلر ورثه سیگه یتکیزیله دی، او کیشیلر که(مهر قیلینگن فورم ) آلگن یوق، التماس قیلیب تیزلیکده وزارت ده مراجعه قیلیب تایید بولگن فورم تولدیرسن تا حقوقلری بیریلسن.

ClosedShow all

Mon, Jun 28 2021 3:35 PM

اعلان

برچه شهیدلر ورثه سیگه یتکیزیله دی، او کیشیلر که(مهر قیلینگن فورم ) آلگن یوق، التماس قیلیب تیزلیکده وزارت ده مراجعه قیلیب تایید بولگن فورم تولدیرسن تا حقوقلری بیریلسن.

Wed, Jun 16 2021 3:22 PM

اعلان

برچه نظامی شهیدلر ورثه سیگه یتکیزیله دی، او کیشیلر که(مهر قیلینگن فورم ) آلگن یوق، التماس قیلیب تیزلیکده وزارت ده مراجعه قیلیب تایید بولگن فورم تولدیرسن تا حقوقلری بیریلسن.

Sun, May 23 2021 12:36 PM

حورمتلی شهیدلر ورثه سی و ناگرانلر !

حورمتلی شهیدلر ورثه سی و ناگرانلر !

آیا بیله سیز می الکترونیکی تذکر السنگیز حقوقلر اینگیز اوز وقتیگه بیرله دی ؟

آیا بیله سیز می الکترونیکی تذکر اینگیز بولمه سه ۱۴۰۰ییل حقوقی بیریلمی . . .

Mon, May 10 2021 8:41 AM

اعلان

شهیدلر ورثه سی و ناگرانلر گه یتکیزیله دی او کیشیلریکه الکترونیکی تذکر آلگن بولسه،

Sat, May 08 2021 9:37 AM

ناگرانلر اوچون الکترونیکی ویلچر بولیش باشلندی.

شهدا و ناگرانلر نینگ وزارتی هماهنگ لیگیده یارمچی نهادلر بیلن ۲۵ ته الکترونیکی ویلچر ناگرانلر گه بولیشه دی .

Mon, May 03 2021 12:38 PM

اوچ آیی‌لیک تیکوچیلیگی کورسی شهیدلر ورثه سی و ناگرانلر کابل‌ده ییتنچی ناحیه ده !

شهدا و ناگرانلر نینگ وزارتی اجتماعی خدامات ریاستی خیریه نهادلر بیلن ۲۰ ته خاتن شهیدلر ورثه سیگه که تیکوچیلیگی کورگن بولمه‌سه ، اوچ آیی لیک تیکوچیلیک کورس نی تیارلب تی .