وزارت امور شهدا و معلولین ورکشاپ آموزشی سه روزه را تحت عنوان آموزش سیستم جدید الکترونیکی به کارمندان ولایتی ریاست های مربوطه این وزارت راه اندازی نمود

nasrat_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۱ - ۱۵:۷
mmd

در برنامه که به همین منظور در وزارت امور شهدا و معلولین تدویر یافته بود در آن محترم مولوی کلیم الله افغان رئیس عمومی مالی و اداری، محترم قاری شاه محمد دوست رئیس دفتر وزارت، محترم الله محمد دوست رئیس دیتابیس و معلومات، محترم مفتی فیصل خاموش رئیس اطلاعات و ارتباط عامه، محترم مولوی احسان الله حقانی رئیس تفتیش داخلی، محترم مولوی روح الله نصرت رئیس امور شهدا، محترم قاری عبدالکریم حلیمی رئیس امور معلولین، محترم مولوی سردار محمد حبیب رئیس خدمات اداری و برخی از آمرین و کارمندان این وزارت اشتراک ورزیده بودند.

در این برنامه محترم مولوی کلیم الله افغان رئیس عمومی مالی و اداری وزارت امور شهدا و معلولین در رابطه به اهمیت و مؤثریت سیستم جدید الکترونیکی صحبت نموده افزود: در این سیستم دیتا و معلومات ورثۀ شهدا و معلولین از شکل ساده و کتبی آن به گونۀ الکترونیکی تغییر نموده که باعث ایجاد شفافیت در روند تثبیت افراد معلول و یتیمان شده و از هر گونه جعل و تزویر در این پروسه جلوگیری بعمل می آورد.

موصوف همچنان علاوه نمود: هدف از ایجاد این سیستم شناسائی دقیق ورثۀ شهدا و معلولین مستحق، جلوگیری از ضیاع بودجه ملی و ارائه خدمات مؤثر، معیاری و به موقع به افراد متذکره می باشد. وی از اشتراک کنندگان ورکشاپ خواست تا در ثبت و راجستر ورثۀ شهدا و افراد دارای معلولیت در سیستم جدید الکترونیکی از دقت کامل کار گرفته و پروسه متذکره را به شکل مسلکی آن به پیش ببرند تا از یک سو از بودجه ملی که ثمره زحمات و عرق ریزی مردم این سرزمین است حراست صورت گرفته و از سوی دیگر مستحقین واقعی شناسائی و حق به حقدار سپرده شود.

در این برنامه محترم قاری شاه محمد دوست رئیس دفتر وزارت امور شهدا و معلولین پیرامون سیستم جدید الکترونیکی معلومات ارائه نموده افزود: این سیستم با سیستم اداره ملی احصائیه و معلومات ارتباط و یا لینک داشته که در ثبت معلومات از هرگونه جعل، تزویر و تکرار جلوگیری بعمل می آورد. وی همچنان افزود: راه اندازی این سیستم شفافیت کامل را بوجود میاورد که بر مبنای آن حقوق معلولین و یتیمان به مستحقین اصلی آن رسانیده میشود.

همچنان مفتی فیصل خاموش رئیس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امور شهدا و معلولین نیز در این برنامه صحبت نموده افزود: وزارت امور شهدا ومعلولین تا اکنون توانسته در هجده (۱۸) ولایت کشور این سیستم را فعال نمایند که به تعداد نود و سه هزار (۹۳۰۰۰) تن از معلولین و یتیمان ثبت و راجستر این سیستم گردیده که از جمله ارقام یاده شده پنجاه و دو هزار(۵۲۰۰۰) تن آنان معلولین و چهل و یک هزار (۴۱۰۰۰) تن آنان یتیمان می باشند. موصوف همچنان پیرامون اهمیت و ارزش آشنائی با برنامه های کمپیوتر در پروسه جدید سیستم الکترونیکی نیز صحبت نموده و از اشتراک کننده گان ورکشاپ خواست تا در این بخش به گونۀ مسلکی آن عمل نمایند.

در این برنامه محترم الله محمد دوست رئیس دیتابیس و معلومات این وزارت پروسیجر سیستم جدید الکترونیکی را به طور کامل تشریح نموده افزود: در سیستم جدید الکترونیکی، دیتا، معلومات و تمام اسناد ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت نخست اسکن گردیده و بعداً به گونۀ الکترونیکی آرشیف میگردد و در ضمن از ضیاع وقت و جعل و تزویر نیز جلوگیری بعمل می آید.

قابل یادآوری است که ورکشاپ آموزشی تحت عنوان آموزش سیستم جدید الکترونیکی از سوی ریاست دیتابیس و معلومات این وزارت به کارمندان ولایتی راه اندازی شده و قرار است بیست و چهار (۲۴) تن کارمند از ولایات پکتیا، پکتیکا، کنر، بامیان، پنجشیر، پروان، نورستان و کاپیسا به مدت سه یوم آموزش های مسلکی سیستم جدید الکترونیکی را فراگرفته و بعداً این سیستم را در ولایات مربوطه شان تطبیق مینمایند.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۶ - ۹:۲۳
Background image

وزارت امور شهدا و معلولین جلسۀ پیرامون برگشت پول های معلق مربوط این وزارت در برخی از بانک های خصوصی را برگزار نمود

در جلسۀ که به همین منظور در وزارت امور شهدا و معلولین دایر گردیده بود در آن محترم مولوی کلیم الله افغان رئیس عمومی مالی و اداری، محترم قاری محمد امین درویش رئیس امور مالی و حسابی و. . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۵ - ۱۳:۴۸
Background image

کار بازسازی تعمیر الحاقیه وزارت امور شهدا و معلولین آغاز گردید

در برنامۀ افتتاح کار بازسازی تعمیر متذکره محترم قاری شاه محمد دوست رئیس دفتر وزارت، محترم مولوی محمد موسی صدیقی رئیس منابع بشری، محترم مفتی فیصل خاموش رئیس اطلاعات و ارتباط عامه، محترم. . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱ - ۹:۹
Background image

رئیس جدید ریاست امور شهدا و معلولین ولایت بامیان معرفی و به کار آغاز نمود

در این جلسه معرفی، محترم مولوی عزیزالله انس معاون والی ولایت بامیان، محترم مولوی محمد موسی صدیقی رئیس منابع بشری وزارت امور شهدا و معلولین، محترم مفتی فیصل خاموش رئیس اطلاعات و ارتباط. . .

BACK TO NEWS