کال سنتر

 

 

Image may contain: ‎8 people, ‎people standing, ‎text that says '‎C تلداریکو 717 نه راغل بهمرا متغو نہي مرکز تماس قہرمان (كال سنتر كال سنتر یک ضرورت مهم و مبرم در اين وزارت است سھولت هاى زیادی دا به وجود آوردہ است روزانه حد اوسط ٥٠۵ نفر هموطنان ما تماس می گيرند و مشكلات شان دا حل نموده وبه به سوالات شان پاسخ دريافت مى كنند لعل الدين آٓریوبی وزیر دولت در امور شهدا معلولين MMD.gov.af ☬ MMD.gov.af MMD.gov.af 717‎'‎‎‎

 

کال سنتر یک ضرورت مهم و مبرم در این وزارت است، سهولت های زیادی را به وجود آورده است. روزانه حد اوسط (۵۰۰) نفر هموطنان ما تماس می گیرند و مشکلات شان را حل نموده و به سوالات شان پاسخ دریافت می کنند.

لعل الدین آریوبی

وزیر دولت در امور شهدا و معلولین