کارشناس ارتقاء ظرفیت

sadiq_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۴:۴۶
ff

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

mmd

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های سوم، چهارم :

کاندیدان واجد شرایط میتوانند برای اخذ فورمه های کاریابی به ریاست منابع بشری وزارت دولت  در امور شهدا و معلولین واقع ایستگاه قلعه خیاط، سرک میدان هوایی، کابل مراجعه  نمایند. و یا هم از این لینک بدست بیاورد . download form

از کاندیدان محترم تقاضا میگردد  تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

 1. زمان ارسال درخواست:
 • درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید, زمانیکه اعلان بست ختم گردد فورم پذیرفته نمیشود.
 1. اسناد تحصیلی:
 • اسناد تحصیلی دولتی و خصوصی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
 • اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
 1. اسناد تجربه کاری:
  • اسناد تجربه کاری دولتی:
 • اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
 • اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

  .4اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

 • داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
 • قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
 • مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.
 • نوت :  بعد از تکمیل نمودن فورم کاریابی را به ریاست منابع بشری وزارت دولت  در امور شهدا و معلولین واقع ایستگاه قلعه خیاط، سرک میدان هوایی، کابل تسلیم نمایید.
 • تاریخ اعلان شروع: 1399/10/30
 • تاریخ اعلان ختم:    1399/11/11