گالری رسانه

مصاحبه با محترم محب الله "سعید"

نشست و هماهنگی با نماینده موسسه AMANAT USID

مراسم ختم قرآن کریم جهت یاد بود از شهدای حادثه ۳ جدی سال ۱۳۹۷ برگزار گردید

تریننگ آموزشی برای ۳۳ تن از آمران ولایتی

پروسه ثبت و توزیع کتابچه های حقوق فامیل های شهدا و افراد دارای معلولیت حادثه تروریستی هوتل شهر دوبی

نشست هماهنگی و برقراری ارتباط هر چه بیشتر با سخنگویان حکومت، نهادهای همکار، نمایندگان رسانه ها و جامعه مدنی

البوم همکاری با قربانیان اخیر حمله خونین کابل

البوم کمک با فامیل های قربانیان جنگ در ولایت ننگرهار