پیام تسلیت

پیام تسلیت وزارت امور شهدا و معلولین در پیوند به انفجار موتر بمب در شهر پل علم ولایت لوگر!mmd

با تأسف و تأثر فراوان، در انفجار موتر بمبی که در شهر پل علم ولایت لوگر از سوی دشمنان مردم افغانستان صورت گرفت، تعدادی از محصلین، مسافرین و افراد ملکی به شمول کارمند آمریت امور شهدا و معلولیت آن ولایت شهید و زخمی شده است.

وزارت امور شهدا و معلولین ضمن همدردی با خانواده‌های قربانیان این رویداد خون‌بار، به تمام شهدای این حادثه‌، فردوس برین و برای زخمیان این رویداد، از بارگاه ایزد متعال شفای عاجل استدعا می‌نماید.

وزارت امور شهدا و معلولین به این باور است که جنگ و خشونت نمی‌تواند روند دستیابی به اهداف گروه‌های خشونت‌گرا را تسریع بخشیده و اراده‌ی مردم افغانستان را برای رسیدن به صلح و ثبات آسیب بزند.

این وزارت از تمامی گروه‌های مخالف دولت می‌خواهد تا با استفاده از فرصت‌های فراهم‌شده برای صلح، تلاش کنند تا خواسته‌های شان را به شکل مسالمت آمیز مطرح کرده و دست از جنگ و خشونت بردارند.

با احترام

هیئت رهبری وزارت امور شهدا و معلولین

11 ثور سال 1400خورشیدی - کابل