اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

nasrat_admin
mmd

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور شهدا و معلولین در نظــر دارد، لات اول و دوم قرارداد تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت سیستم جدید الکترونیکی دارنده نمبر تشخیصیه MMD/1401/RB/G-07 خویش را به شرکت های مشترک (JV) خدمات لوژستیکی افغان تنویر و خدمات لوژستیکی و ساختمانی عقابان فلک دارنده جواز نمبرهای (D-41402) و (62504) محل اصلی تجارت حصه سوم خیرخانه، ناحیه 15، مرکز-کابل  و سرک 5 پروژه تایمنی، ناحیه 9، مرکز-کابل به قیمت مجموعی ذیل:

لات اول: مبلغ (5¸340¸000) پنج میلیون و سه صد و چهل هزار افغانی؛

لات دوم: مبلغ (14¸947¸000) چهارده میلیون و نه صد و چهل و هفت هزار افغانی؛

 اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت امور شهدا و معلولین واقع {سرک میدان هوائی کابل، ایستگاه قلعه خیاط} وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۰ - ۱۲:۱۱
Background image

قـرارداد تهیه و تدارک (82) قلم قرطاسیه باب

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، آمریت تدارکات وزارت امور شهدا و معلولین در نظــر دارد، قـرارداد . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۸ - ۹:۸
Background image

قـرارداد تهیه و تدارک (۵۱) قلم وسایل برقی ، لوازم نلدوانی و لوازم نجاری

 اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، آمریت تدارکات وزارت امور شهدا و معلولین در نظــر دارد، قـراردا . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۸ - ۹:۴
Background image

قـرارداد تهیه و تدارک (29) قلم مواد تنظیفاتی

 اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، آمریت تدارکات وزارت امور شهدا و معلولین در نظــر دارد، قـراردا . . .

Back to tenders