World Sight Day will be celebrated gloriously

mmd_admin
Wed, Oct 09 2019 2:45 PM
1

از روز بین المللی عصای سفید بطور پر شکوه تجلیل بعمل آید

 

نمایندگان بخش های مختلف موسسات افراد دارای معلولیت امروز سه شنبه (۱۶ میزان) با جلالتمآب لعل‌الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهداء و معلولین در تالار کنفرانس های غازی امان الله خان این وزارت دیدار نمودند.

 

در این دیدار نماینده گان موسسات متذکره روی شیوه بهتر تجلیل از روز بین المللی نابینایان نظریات خویش را ارایه نموده و تصامیم لازمی اتخاذ گردید.

 

محترم لعل الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهداء و معلولین، حضور مشترک نمایندگان موسسات افراد دارای معلولیت بخاطر تجلیل از روز بین المللی نابینایان را یک اقدام عالی عنوان نموده و پیشنهاد نمود تا به مناسبت این روز آگاهی های عامه افزایش یابد و پروگرامهای مختلفی روی دست گرفته شود.

 

قابل یاد آدوریست، روز بین‌المللی نابینایان تاریخ ۱۵ اکتوبر می‌باشد و از این روز به سطح جهانی تجلیل میشود که خوشبختانه افغانستان نیز این بار افتخار تجلیل آن را دارد.