گالری رسانه

له شمشاد تلویزون سره دشهیدانو او معلولینو چارو وزارت د مالي او اداري چارو عمومي رئیس کلیم الله افغان مرکه

د اطلاعاتو او عامه اړیکو مسؤل مفتي صاحب فیصل خاموش ځانګړې مرکه

له شمشاد تلویزون سرهد شهیدانو او معلولینو چارو د مالي او اداري چارو عمومي رئیس کلیم الله افغان مرکه

د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه د شهیدانو معلولینو چارو وزارت مالي او اداري چارو عمومی رئیس مولوي کلیم الله افغان مرکه

د کابل ولایت لپاره د شهیدانو او معلولینو چارو په ریاست کې د معلولینو د اسنادو د برسۍ د پروسې نه د مالي اواداري چاروعمومي رئیس مولوي کلیم الله افغان لیدنه

د معلولینو او شهیدانو د کتابچو د اسنادو د برسۍ ویډیوي راپور

شمشاد تلویزون سره د شهیدانو او معلولینو چارو وزات د مالي او اداري چارولوي رئیس کیلم الله افغان مرکه

د کابل ولایت لپاره د شهیدانو او معلولینو چارو به ریاست کې د معلولینو د اسنادو د برسۍ د پروسې راپور

له شمشاد تلویزون سره د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیال شیخ صاحب عبدالحکیم حقاني ځانکړې مرکه

د شهیدانو او معلولینو چارو د مالي او اداري چارو عمومي رئیس مولوي صیب کلیم الله افغان مرکه

د شهیدانو او معلولینو وزارت سرپرست وزیر ښاغلي پوهنمل حمیدالله فاروقي د وینا څلورمه برخه

د شهیدانو او معلولینو وزارت سرپرست وزیر ښاغلي پوهنمل حمیدالله فاروقي د وینا دوهمه برخه

له شمشاد تلویزون سره د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند ضیاء الحق فضلي مرکه

د شهيدانو ورثې او معلوليت لرونکو وګړو د پاموړ

خورشید تلویزون سره د شهیدانو معلولینو چارو وزارت ویاند ضیاءالحق فضلي مرکه

له یک تلویزون سره د شهیدانو معلولینو چارو وزارت ویاند ضیاءالحق فضلي مرکه

Pagination