Disability support council’s members met with H.E Laluddin Aryubi

mmd_admin
Mon, Oct 07 2019 2:20 PM
1

دیدار وزیر دولت در امور شهداء و معلولین با کمیته دادخواهی افراد دارای معلولیت

عده از افراد دارای معلولیت از بخش کمیته دادخواهی، امروز با جلالتمآب لعل‌الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهداء و معلولین جهت همآهنگی بیشتر تجلیل از روز جهانی نابینایان دیدار و تبادل نظر نمودند.

این دیدار که در تالار غازی امان الله خان وزارت مذکور برگزار شده بود، روی چگونگی گرامی داشت از ۱۵ اکتوبر (روز جهانی نابینایان) تصامیم اتخاذ گردید.

در ادامه محترم لعل الدین وزیر دولت در امور شهداء و معلولین از تشریف آوری و تلاش های اعضای این کمیته ابراز امتنان نموده افزودند: این وجیبه و مسوولیت دولت افغانستان بخصوص وزارت دولت در امور شهداء و معلولین می‌باشد؛ تا در همه عرصه‌ها از افراد دارای معلولیت حمایت و از روز جهانی نابینایان تجلیل و گرامی داشت بعمل آورد که ما در انجام این کار خود را مکلف می‌دانیم.