نشست بین الوزارتی پلان عمل همآهنگی به حمایت از ورثه شهداء و افراد دارای معلولیت برگزار شد

mmd_admin
Sun, Sep 08 2019 3:25 PM
۱

نشست بین الوزارتی پلان عمل همآهنگی به حمایت از ورثه شهداء و افراد دارای معلولیت برگزار شد.

این نشست با اشتراک ۳۵ تن از نمایندگان وزارت‌های دولت در امور شهدا و معلولین، اقتصاد، مالیه، تحصیلات عالی، عدلیه، صحت عامه، امور داخله، خارجه، کار امور اجتماعی، وزارت زنان، ترانسپورت، کمیته ملی الپیک، کمیسیون‌های مستقل انتخابات، اصلاحات اداری و حقوق بشر، جمعیت حلال احمر و... در تالار قصر سپیدار ریاست اجراییه دایر گردیده بود روی چگونگی رسیدگی به مشکلات ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت بحث و برسی صورت گرفت.

جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز گردید و متعاقباً محترم محمدخان معاون اول ریاست اجراییه روی اهمیت این برنامه صحبت نموده و آنرا یک گام مثبت به آینده روشن و سرنوشت افراد دارای معلولیت و فامیل شهداء عنوان کررده افزود: ثبات و وحدت ما همانا از جانبازی ها این قشر بوده است؛ بناً این وجیبه ملی همه ما و شما است که حقوق و نیازمندی‌های قانونی آنان را به اسرع وقت برآورده بسازیم.

سپس جلالتمآب لعل‌الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین از جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه بخاطر ایجاد کمیته ای فوق الذکر ابراز امتنان نموده و آمار و نیازمندی‌های ورثه شهدا و معلولین را به حاضرین در مجلس ارایه نمودند.
آقای آریوبی افزود: ارایه خدمات و ایجاد سهولت‌ها به این قشر مسوولیت و وجیبه همه ادارات بوده تا باشد همه باهم با همآهنگی بیشتر نیازمندی‌های آنان را مرفوع سازیم.

در ادامه محترم حبیب خان حّاحّی مشاور وزارت دولت در امور شهدا و معلولین اهداف، دور نما و ماموریت وزارت را به اعضای کمیته در مجلس در قالب یک پریزنتیشن ارایه و تشریح نمود که در آن نقش و مکلفیت هر اداره در قبال ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت واضح شده بود.

محترم فاضل سانچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و محترم سید حسین عالمی بلخی در باره تجدید و اصلاح ماده های برنامه پلان عمل همآهنگی شهدا و معلولین صحبت نمودند، نقش و تاثیر گزاری این کمیته را یک پلان سودمند و آینده شمول خواندند که با تطبیق آن می‌توان افراد دارای معلولیت و ورثه شهداء از همه امکانات و داشته های اجتماعی و قانونی خویش مستفید خواهند شد.

سپس نمایندگان کمیسیون‌های حقوق بشر و اصلاحات اداری، وزارت‌های معارف، عدلیه، انکشاف دهات، صحت عامه و معارف؛ نظریات خویش را جهت گنجانیدن آن در این پلان عمل در رابطه به تعریف مشخص معلولیت و طرزالعمل آن، استخدام ٪۳ افراد دارای معلولیت در ادارات، مشخص نمودن بودجه این پلان عمل و ترتیب پلان سالانه آن، ترمینالوژی معلولیت و استفاده واژه های درست در جامعه برای این قشر و تثبیت درجه معلولیت ابراز کردند.

در اخیر جلالتمآب لعل‌الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین، از نظریات و پیشنهادت نمایندگان ادارات تشکری نمود و خواهان همکاری های همه جانبه ادارات یاد شده با ورثه شهداء و افراد دارای معلولیت در تطبیق برنامه عمل شدند.

پلان عملیاتی بین‌ الوزارتی شهدا و معلولین، برای سال جاری ۱۳۹۸ ترتیب گردیده تا به مشکلات فرا راه عرصه معلولیت که بالاثر چهار دهه جنگ ویرانگری در کشور که سبب افزایش انواع معلولیت‌ها در کشور گردیده، رسیدگی صورت گیرد.

۱